All deleted tweets from politicians

NUET (spain) retweeted @Cim_Destela :

RT @Cim_Destela: RT @Cim_Destela: @NUET Endavant doncs amb la República Catalana, sense dilacions. Les revolucions no se subjecten a permisos per fer-les.